Diş Kaybı

Ağzın arka bölgelerinde sıklıkla tek diş restorasyonları gerekmektedir. Birinci büyük azılar ağızda süren ilk dişlerdir ve bu sebeple ne yazık ki çürük, endodontik tedavi ve kırıklar (sıklıkla endodontik tedavi sonrasi) nedeniyle kaybedilen ilk dişlerdir.

Read More »

İstanbul İmplant

İstanbul’daki implant diş yapan klinikler bazıları sizin için uygun olabilir özellikle yurt dışından ve istanbul dışından gelen hastalar havaalanına yakın klinikleri tercih etmektedir Türkiye sağlık turizmi açısından dünyada en çok tercih edilen ülkelerden birisidir eğitimli hekimler son teknoloji cihazlar türkiye’ye sağlık tedavisinde diğer ülkelerin önüne sermektedir fiyatların uygun olması Türkiye’nin ...

Read More »

İyieşme-Osseoentegrasyon Zamanı •

Genellikle; silindir-kök şeklindeki implantlann osseoentegrasyon dönemi; altçenede 5 ay, üstçenede ise 6-8 ay dır. Bu iyileşme döneminde, implantlann üzerine parsjyel veya total protez baskıları kesinlikle gelmemelidir. Bu nedenle; protez altlanna dikişler alındıktan sonra, yumuşak bir materyalden astarlama yapılmalıdır.

Read More »

İmplant için kemik kalitesi

Bilim adamları dört grup kemik kalitesi tanımlamışlardır: 1. Hemen hemen tüm çene kemiği homojen kompakt kemikten oluşmuştur. 2. Kalın bir tabaka kortikal kemik yoğun trabeküler kemiği çevreler. 3. ince bir tabaka kortikal kemik yoğun trabeküler kemik özünü çevreler. 4.İnce bir tabaka kortikal kemik düşük yo- ğunlukta trabeküler kemik özünü çevreler. ...

Read More »

Sistemik hastalıklar ve diş gıcırdatma implantta karşılaşılan sorunları tetikler. Özellikle sistemik rahatsızlıklar ve ümmin sistem problemleri implant yapımına engeldir. Kontrol altına alınan şeker hastalığı İmplant tedavisi için sorun teşkil etmez. Diş sıkma ve gıcırdatmanın İmplant üstü kaplamalar ve implantın kendisine zararlı olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra implantın çevresindeki kemik dokusu ...

Read More »

İmplant başarısı

İstanbul İmplant Diş Kliniği 0212 6616979

İmplant hastalarının genel sistemik durumları ve yerel bölgesel koşullar dikkatlice değerlendirilmeli, periodontolog, cerrah ve prostodontist arasındaki işbirligine gerekli durumlarda Dahiliye, kardiyoloji, onkoloji ve Radyoloji uzmanları dahiİ edilmelidir, Uygun hasta seçimi başarı için ne kadar gerekiyor ise doğru cerrah ve protetik tekniklerin seçimi ve uygulaması da o derece önemlidir.

Read More »
× WhatsApp ile randevu alın